मृत व्यक्ती स्वप्नांत येऊन देतात हे 7 संकेत… जाणून घ्या स्वप्नांचा अर्थ…

1
2020

नमस्कार मित्रांनो,

आज आपण अशा एका विषयावर माहिती पाहणार आहोत जी गोष्ट प्रत्येक व्यक्ती सोबत कधी ना कधी घडतच असते.

मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत स्वप्नात मृ त व्यक्तीला पाहणे, मृ त व्यक्तीला जिवंत पाहणे, किंवा एखाद्या मृ त व्यक्ती सोबत बोलत असताना पाहणे, त्याच सोबत आई वडील जर मृ त झालेले असतील आणि ते स्वप्नांत येत असतील या सर्व गोष्टींचा नेमका अर्थ काय आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

आपण दिवसभराचे काम आटोपून, थ कुन रात्री झोपतो तेव्हा आपल्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटना, गोष्टी या आपल्याला आपल्या स्वप्नांत दिसत असतात.

मित्रांनो आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपण झोपलेले असताना कोणी आपल्या आजूबाजूला येऊन एखादी वस्तू घेऊन गेले तरी त्याचं भान आपल्याला नसतं.

पण आपण ज्या गोष्टी आपल्या स्वप्नांत पाहतो त्या गोष्टी पुसटशा का होईना आपल्या लक्षात राहतात.

काही स्वप्नं पाहिल्याने आपल्याला आनंद होतो, तर काही स्वप्नं पाहून आपण झोपेतच घामाघूम होऊन जातो.

मित्रांनो बऱ्याच वेळेला तुम्हाला सुद्धा असे प्रश्न पडले असतील की असं स्वप्न मला का पडले असावे. आपल्याला पडलेलं स्वप्न आणि त्याचा अर्थ काय आहे. तर मित्रांनो आपल्या शास्त्रात या बद्दल उत्तर दिलेलं आहे.

शास्त्रानुसार प्रत्येक स्वप्नाचा काही ना काही अर्थ असतो. स्वप्नांच्या बद्दल माहिती घेण्यासाठी पूर्ण एक शास्त्र आहे. त्याला स्वप्न शास्त्र असं नाव आहे.

आज आपण जाणून घेणार आहोत की जर एखादी मृ त व्यक्ती आपल्या स्वप्नांत दिसत असेल तर त्याचा नेमका अर्थ काय असतो.

बऱ्याच जणांना स्वप्नांत त्यांची एखादी जवळची मृ त झालेली व्यक्ती, नातेवाईक किंवा मित्र पाहिलेले असतील. नेमका या स्वप्नांचा अर्थ काय आहे. त्या व्यक्ती स्वप्नांत येऊन आपल्याला काही सांगू इच्छित आहेत का. चला तर जाणून घेऊया आपण या स्वप्नांचे अर्थ.

मित्रांनो एखादी व्यक्ती कोणत्याही आ जाराने मृ त झाली असेल आणि आपल्या स्वप्नांत ती व्यक्ती एकदम स्वस्थ दिसत असेल, तर या स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की त्या व्यक्तीचा जन्म आता कोणत्या तरी चांगल्या ठिकाणी झालेला आहे.

ती व्यक्ती स्वप्नांतून तुम्हाला संकेत देत असते की ती व्यक्ती आता चांगल्या ठिकाणी आहे. तर आपण त्या व्यक्तीचा विचार करून स्वतःला त्रास करून घेऊ नका.

स्वप्नशास्त्रात अशा स्वप्नाला आश्वासन स्वप्न असं म्हटलं जातं. तुम्हाला असं स्वप्न पडत असेल तर तुम्ही त्या व्यक्तीचे दुःख सोडून द्यावे आणि निश्चिंत व्हावे. तुम्हाला आनंद व्हायला हवा की तुमची प्रिय व्यक्ती आता चांगल्या ठिकाणी आहेत आणि ते तिथे खुश आहेत.

मित्रांनो जर एखाद्या धड धाकट व्यक्तीचा मृ त्यु झाला असेल आणि स्वप्नात ती व्यक्ती आपल्याला आजारी दिसत असेल तर त्याचा अर्थ असा होतो की त्या व्यक्तीची कोणती तरी इच्छा अपूर्ण राहिली आहे.

आणि ती व्यक्ती तुमच्या स्वप्नांत येऊन त्याची इच्छा सांगण्याचा प्रयत्न करत असते. तुम्ही त्याची इच्छा समजण्याचा प्रयत्न करावा. त्या स्वप्नातच त्यांनी त्यांची इच्छा सांगितलेली असते.

जर तुम्हाला स्वप्नांतून त्यांच्या इच्छा समजल्या नाहीत तर त्याच्या आयुष्यातील घटना, आवडी निवडी, काही इच्छा असतील त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा.

तुम्ही त्यांच्या इच्छा पूर्ण केल्या तर त्या व्यक्तीच्या आ त्म्या ला शांती मिळते. त्याच बरोबर तुमच्या घरात सुख, शांती, संपत्ती अधिक पटीने वाढू लागते.

पण या उलट जर तुम्हाला त्या व्यक्तीची इच्छा माहीत असून सुद्धा तुम्ही ती पूर्ण करत नसाल तर याचे खूप वाईट परिणाम होऊ शकतात.

मित्रांनो बऱ्याच वेळेला आपण आपल्या स्वप्नांत एखाद्या जिवंत व्यक्तीला मृ त अवस्थेत पाहतो. अशा वेळी आपण खूप घाबरून जातो.

पण मित्रांनो अशा वेळी घाबरून जाण्याचं काहीच कारण नाही कारण हा संकेत असतो की आपण ज्या जिवंत व्यक्तीला मृ त अवस्थेत पाहिलं आहे त्या व्यक्तीचे आयुष्य वाढलं आहे याचा.

स्वप्नशास्त्रानुसार या स्वप्नाला वाईट स्वप्न नाही तर एक चांगलं स्वप्न मानलं जातं.

मित्रांनो अनेकदा आपण आपल्या स्वप्नात आपल्या मृ त पूर्वजांना पाहतो. पण ते काहीही बोलत नाही. पण इथे आपले पूर्वज आपल्याला सावधानतेचा इशारा देण्याचा प्रयत्न करत असतात.

जर आपल्या स्वप्नांत येऊन आपले पूर्वज काहीही बोलत नसतील तर समजून जा की ते आपल्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांबद्दल आपल्याला सावध करत आहेत.

म्हणजेच जर आपण एखादं वाईट काम करत असाल तर ते थांबवण्यासाठी तुमचे पूर्वज तुम्हाला इशारा देत असतात किंवा तुम्हाला सतर्क करत आहेत.

स्वप्न शास्त्रात सांगितले आहे की स्वप्नांत तुमचे पूर्वज येतात पण काहीच न बोलता तुम्हाला आशीर्वाद देतात तर हा संकेत असतो की तुम्ही जे काम करत आहात किंवा करण्याचा विचार करत आहात त्या कामाला आपले पूर्वज आशीर्वाद देत आहेत.

मित्रांनो स्वप्नांत आपले पूर्वज उदास दिसत असतील तर आपण जे कार्य करत आहोत त्याचा आपल्या पूर्वजांना त्रास होत आहे आणि ते कार्य आपण लगेच बंद केले पाहिजे असा त्याचा अर्थ होतो.

असे कार्य आपल्या साठी संकटं घेऊन येतात, स्वप्ना मधून आपले पूर्वज आपल्याला सावध करत असतात. आपल्याला ते समजत नसल्याने आपण नकळत चूका करून बसतो.

खूप वेळेला आपल्याला असं दिसतं की आपले पूर्वज स्वप्नांत येऊन एखादी वस्तू मागत आहेत, किंवा ते निर्वस्त्र दिसतात, किंवा त्यांच्या पायात चप्पल नसते किंवा ते उपाशी आहेत.

अशा वेळी आपण एखाद्या मंदिरात जाऊन दान करावे किंवा गरिबाला अन्नदान करावे. दान करत असताना आपल्या मनात अशा भावना असाव्यात की आपण त्या वस्तू त्या मृ त व्यक्तीला देत आहोत.

असं केल्याने आपले पूर्वज प्रसन्न होतात आणि आपल्या इच्छा देखील पूर्ण होतात.

मित्रांनो जर स्वप्नांत एखादी मृ त व्यक्ती आपल्याला दूर आकाशात दिसत असेल तर हा संकेत आहे की त्या व्यक्तीला मोक्षाची प्राप्ती झाली आहे. आणि ती व्यक्ती आपल्याला आशीर्वाद देत आहे.

जर मृ त व्यक्ती आपल्या स्वप्नांत आपल्या घराच्या आजूबाजूला दिसत असेल तर हा संकेत आहे की त्या व्यक्तीला आपल्या घरापासून दूर जाण्याची इच्छा नाही. आणि त्या व्यक्तीला आपल्या घराची काळजी आहे.

मित्रांनो असं स्वप्न जर तुम्हाला दिसत असेल तर गो मातेला 2 भाकरी खाऊ घालाव्यात. आणि अमावस्या असेल त्या दिवशी गो मातेला चांगलं गोडधोड जेवण घालावं. असं केल्याने आपले पूर्वज प्रसन्न होतात.

तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपले पूर्वज आपल्याला वेगवेगळे इशारे देत असतात किंवा त्यांची खुशाली सांगत असतात. आपल्याला सतर्कतेचा इशारा देऊन सावध करत असतात. वेळीच आपण त्यांचे इशारे समजून घेतले तर त्यांच्या इच्छा पूर्ण करून त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळतात.

मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या मित्र मैत्रिणींसोबत आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेयर करा.

अशाच आणखी माहितीपुर्ण लेखांसाठी आताच आपले मराठी धिंगाणा हे फेसबुक पेज लाइक करा.

कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा मराठी धिंगाणा पेजचा हेतू नाही. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या अंध श्रद्धेला प्रोत्साहन देत नाही. फक्त मानवी जीवनाला सुख आणि शांती देणारे समाजमान्य उपाय आपल्यापर्यंत पोहचवणे एवढाच आमचा हेतू आहे.

1 COMMENT

  1. Ifdeath person is fighting with us or argiving then what is the sanket of the dream

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here